Beskrivning

Under nattetid är en luftpump med syresten en fördel för dammar eftersom växter utan ljus inte producerar syre, men fortsätter att konsumera syre. I dammen där de finns få växter bidrar syrestenen med luftpump nödvändig vattencirkulation. I dammen med tät växtliv ger luftpumpen dammen mer syre på natten, eftersom antalet växter innebär att syrekoncentrationen kan falla till en farligt låg nivå under tiden belysningen är släkt.