Beskrivning

Inkapslad gödning som inte läcker ut i dammen. Räcker hela säsongen. Ger kraftiga och friska växter.